Centrum Počítačové Grafiky

Po 22 of Říj, 2018 [18:26 UTC]
Centrum Počítačové Grafiky

MeetingyPraha 14.10. - 15.10. 2010 Čtvrtek / Pátek


Místo konání: ČVUT Praha, Karlovo náměstí 13, Budova E, 4. patro, místnost 409 "Gastrolab"
Kontakt: Alena Mrázková (mrazkale at fel cvut cz)

Program


Čtvrtek


17:00 Vernisáž Semestrale 2010 na Katedře počítačové grafiky a interakce, ČVUT FEL, Karlovo náměstí 13, Budova E, chodba ve 3. patře

18:30 Neformální večeře (Novoměstský pivovar, III. gotický salonek, Vodičkova 20), vedoucí pracovišť diskutují o budoucnosti CPG

Pátek


9:00 - 9:10 Zahájení

9:10 - 10:00 Shrnutí výzkumných výsledků za rok 2010

Jiří Žára ČVUT
Jiří Sochor MU
Pavel Zemčík VUT
Václav Skala/Libor Váša ZČU

10:00 - 10:45 Zajímavé výsledky výzkumu na pracovištích CPG - I (30 minut na pracoviště, včetně diskuze)

10:00 ČVUT
L. Čmolík - Layout aware labeling optimization
M. Hapala - Review of kd-tree traversal algorithms

10:30 - 10:45 Přestávka

10:45 - 12:15 Zajímavé výsledky výzkumu na pracovištích CPG - II

10:45 MU
P. Beneš - Computation of dynamic channels in proteins
B. Kozlíková - CAVER Viewer - visualization software development
V. Kovalčík - Multi-contact collision detection for haptic interactions

11:15 VUT

Jan Navrátil, Jan Pečiva, Jaroslav Přibyl -
Zobrazování 3D scén a stínové mapy vs. stínová tělesa

11:45 ZČU
L. Váša - Optimising perceived distortion in dynamic mesh compression (20 mins.)
P. Lobaz - Digital holography (10 mins.)

12:15 - 13:45 Oběd

13:45 - 15:00 Plánované aktivity na 2011 (všichni placeni členové CPG, po 5 minutách)

13:45 - 14:05 ČVUT - Jiří Bittner, Ladislav Čmolík, Elena Dušková, Michal Hapala
14:05 - 14:20 MU - Petr Beneš, Vít Kovalčík, Barbora Kozlíková
14:20 - 14:45 VUT - Radovan Jošth, Libor Kovář, Jan Navrátil, Jan Pečiva, Jaroslav Přibyl
14:45 - 15:00 ZČU - Oldřich Petřík, Jan Rus, Libor Váša, Petr Lobaz

15:00 - 15:15 Přestávka

15:15 - 16:15 Rezerva - strategické plány na další roky (zejména diskuze vedení CPG)
Brno 12.11. - 13.11. 2009 Čtvrtek / Pátek


Místo konání: MU Brno, zasedací mistnost na děkanátě FI, budova B, 5.patro, konec chodby
Kontakt: Jiří Sochor (sochor at fi muni cz)

Program meetingu


Čtvrtek


11:45 Příjezd

12:00 Oběd

13:15 - 13:20 Zahajovací sekce

13:20 - 14:40 Sekce 1 - Cile V001-V002?

Jan Flasar (MU)
Haptická vizualizace vícebodových kontaktů (V001)

Příspěvek se bude zabývat metodami, které se využívají pro haptickou vizualizaci vícebodových kolizí a jejich možným využitím v oblasti automobilového designu pro ŠkodaAuto.

Vít Kovalčík (MU)
Parametrické generování planet a měst (V002)

V prezentaci bude představeno několik projektů, které jsou schopné vytvořit poměrně realistické modely jen s minimálními zásahy uživatele. Modely planet vznikají zjednodušenou simulací skutečných fyzikálních procesů. Města jsou tvořena modulárním systémem generátorů, přidávajících postupně různé prvky.

Jiří Bittner (ČVUT)
Adaptive Global Visibility Sampling (V002)
I'll speak about a global visibility algorithm which computes from-region visibility for all view cells simultaneously in a progressive manner. We cast rays to sample visibility interactions and use the information carried by a ray for all view cells it intersects. The main contribution of the method is a set of adaptive sampling strategies based on ray mutations that exploit the spatial coherence of visibility. Our method achieves more than an order of magnitude speedup compared to per-view cell sampling. This provides a practical solution to visibility preprocessing and also enables a new type of interactive visibility analysis application, where it is possible to quickly inspect and modify a coarse global visibility solution that is constantly refined.


Michal Hapala (ČVUT)
Data structures for ray tracing on Cell architecture (V002)

Today, streaming multiple core architectures are on the rise. This brings an option to use these architectures for ray tracing as these algorithms can heavily benefit from multiple available cores. I'll talk about an implementation of two different acceleration structures on the Cell Broadband Engine Architecture, which belongs to the aforementioned group. I'll show the limitations of Cell and how some of them may be overcome by software caches, branch hinting and branchless code.

Přestávka

15:00 - 16:40 Sekce 2 - Cile V002-V004?

Libor Váša, Oldřich Petřík, Jan Rus (ZČU)
Komprese sítí (V002)
(planovano na 40 minut)

V příspěvku seznámíme posluchače s pokroky a plány v oblasti komprese statických a dynamických trojúhelníkových sítí. Velmi stručně shrneme dosažené výsledky a načrtneme směry, kterými se v současné době zabýváme i směry kterými se chystáme vydat v budoucnu. Tyto směry zahrnují nalezení efektivnějších metod komprese (optimální pořadí průchodu sítí, zahrnutí clusterovacích technik), testování stávajících metod vzhledem k nové metrice poškození STED a navržení a otestování metriky pro hodnocení algoritmů pro kompresi statických trojúhelníkových sítí. V rámci přednášky také nadneseme možnosti spolupráce mezi pracovišti CPG.


Ladislav Čmolík (ČVUT)
Layout-Aware Optimization for Interactive Labeling of 3D Models (V003)

In this presentation we will present a novel method for computing labeling of 3D illustrations in real-time. We solve the labeling problem with multiple criteria optimization in which we consider the desired layout already in the stage of searching for salient points of the labeled areas. In the solution we employ fuzzy logic combined with greedy optimization. The method runs on the GPU and achieves interactive rates on medium sized models. The results indicate that the method compares favorably to the state-of-the-art interactive labeling techniques.

Ivo Malý (ČVUT)
Model based visualization of data from usability testing (V003)

Usability testing is traditionally based on audio/video recording and hand made annotations. Such approach is very flexible but also very time demanding in post-test processing phase. We propose new visualization (IVE) tool that enhance traditional data from usability testing with data from application models, like dialog model, task model etc. Such models can be created as part of the development process or specifically for the usability test. IVE allows interactive visualization of combination of user log and application model and comparative evaluation of multiple user tests.

Radovan Josth (VUT)
Urýchlovánie rozpoznávania objektov v obraze s pomocou grafickej karty (CUDA, OpenCL) (V004)

Možnosti paralelizácie pri vyhľadávaní v obraze. Problémy a výhody
spojené s paralelizaciou. Prezentácia dosiahnutých výsledkov a
porovnanie s inými implementáciami.

Přestávka

17:00 - 18:20 Sekce 3 - Cile V003-V004?

Jaroslav Přibyl (VUT)
Optimization of streaming of large virtual environments (V004)

In general, motion prediction of various objects is important part of many industrial applications e.g. QoS in telecommunications or planning in transportation companies. The applications have to distinguish between near and distant time prediction queries. The best contemporary methods exploit combination of trajectory pattern mining method and motion function which solve the case no trajectory pattern is found. The process of mining trajectory patterns is time consuming task from whence it follows bad dynamic behavior of such system. Consequently we propose a new approach to user motion prediction exploiting level of detail techniques and prediction tree to work with dynamic movements history. Switch between different levels of detail is natural solution of the case no trajectory pattern is found and is well suitable to stream graphical virtual environments over network.

Libor Kovář (VUT)
Laboratorní a experimentální vybavení pro zobrazování a pořizování hologramů (V004)

V příspěvku bude shrnuta dosavadní práce zobrazování apořizování hologramů pomocí DLP. Bude presentováno vylepšení optické sestavy s He-Ne? laserem pro zobrazování hologramů - rovinnost vlny a její kontrola pomocí Murtyova interferometru. Pro ukázku bude vystaven holografický displej používaný pro zobrazování hologramů.


Roman Juránek (VUT)
Feature Extraction and Classification Acceleration (V004)

In this contribution we present our work in the field of feature extraction acceleration. We experimented with LRD, LRP and LBP features implemented on CUDA and SIMD architectures and compared them to baseline implementation with no optimizations in C language. In the second part, I will present our work on evaluation of image features for object detection and classification. In the last part I will talk about Early Non-Maxima? Suppression which is method for fast evaluation of multiple hypotheses in classification tasks where the goal is to find hypothesis with highest confidence.

Pavel Zemčík (VUT)
Zobrazování point cloud v FPGA (V004)

Popis geometrie bodů, popis postupu zobrazování bodů, barevnost a lokální světelné modely, datové formáty a implementace v FPGA, z-buffering a paralelizace úlohy, demonstrace výsledků.


18:20 - 19:20 Ubytování
19:30 Pub session

Pátek


9:00 - 10:00 Sekce 1 - Přehled výsledků pracovišť

9:00 - 9:15 MU

9:15 - 9:30 ČVUT

9:30 - 9:45 VUT

9:45 - 10:00 ZČU

Přestávka

10:20 - 11:30 Sekce 2 - Diskuze - pokryti dílčích cílů, další spolupráce

11:30 Oběd

13:00 - 15:00 Sekce 3

Výzkumníci CPG: exkurze do laboratoří MU (TBC)

Vedoucí CPG pracovišť: diskuze nad budoucnosti CPGPlzeň 5.2.2009 - WSCG presentation


CPG has presented it's structure and results at the WSCG 2009 conference in Plzeň. Each member of CPG has been giving an overview of the ongoing research and the past achievements.

Introduction of CPG
CPG-WSCG09-Intro.pdf (49.05 kB)

Presentation of CTU Prague
CPG-WSCG09-CTU.pdf (786.61 kB)

Presentation of MU Brno
CPG-WSCG09-MU.pdf (3.7 MB)

Presentation of ZCU Pilsen
CPG-WSCG09-ZCU.pdf (2.2 MB)

5. Praha 16.10. - 17.10. 2008 Thursday / Friday


Location: ČVUT FEL, Karlovo náměstí 13, Praha 2, Budova E, místnost KN:E-112 (Vyčichlova knihovna)
Contact: Alena Mrazkova (mrazkova at fel cvut cz)

Preliminary Program


Thursday


10:00 Opening

10:10 - 11:30 Session 1 - Presentations of CPG employees (V001 - V002)

Jan Flasar, Vit Kovalcik
Fast and Robust Collision Detection for Haptic Devices (V001)

The presentation will present an advanced algorithm for haptic rendering capable of detecting minimum distances between complex models. The algorithm is based on the spatialized normal cone hiearchies which will also be described, together with our recent improvements.

Libor Váša
A perception correlated comparison method for dynamic meshes (V002)

In the past we have proposed several improvements for dynamic mesh compression methods. We have noticed, that only very little effort has been made to develop accurate evaluation of the distortion introduced by the processing. Even the most sophisticated compression methods use distortion evaluation by some kind of mean squared error while the actual relevance of such measure has not been verified so far. In this talk, we point out some serious drawbacks of the existing error measures. We will present results of the subjective testing that we have performed, and we will derive a new measure called STED which will be shown to provide much better correlation with subjective opinions on mesh distortion.

Ivo Hanák, Martin Janda
Task fulfilment in year 2008 (V002)

The presentation is reflecting a current state in research of a digital holography in a scope of the LC-CPG project. The presentation contains a brief introduction to the digital holography followed by an overview of a status and results achieved in tasks that were assigned in year 2008.

Jiří Bittner
Game Engine Friendly Occlusion Culling (V002)

I’ll present a new algorithm for efficient occlusion culling using hardware occlusion queries. The algorithm significantly improves on previous techniques by making better use of temporal and spatial coherence of visibility.
This is achieved by using adaptive visibility prediction and query batching. As a result of the new optimizations
the number of issued occlusion queries and the number of rendering state changes are significantly reduced. I’ll speak about a simple method for determining tighter bounding volumes for occlusion queries and a method which
further reduces the pipeline stalls. The proposed method provides up to an order of magnitude speedup over the
previous state of the art. The new technique is simple to implement, does not rely on hardware calibration and
should integrate well with modern game engines.

11:30 - 12:50 Lunch

12:50 - 14:10 Session 2 - Presentations of CPG employees (V003 - V004)

Ladislav Čmolík
Relational Transparency Model for Interactive Technical Illustration (V003)

Ghosted views are technical illustrations that communicate not only shape, but also inner structure and spatial relations of the depicted objects. Modulation of opacity is utilized to communicate the inner structure, therefore the spatial relations remains undistorted. In this work an approach that enables real-time rendering of 3D ghosted views is presented.

Pavel Zemčík, Lukáš Maršík, Adam Herout
Akcelerace zobrazování point clouds v DSP a FPGA (V004)

Point cloud visualization is one of the modern methods of contemporary
computer graphics rendering techniques. The contribution focuses on
FPGA accelerated point cloud rendering on a set of FPGAs that run the
low-level algorithm combined with DSPs that perform data transfers and
high-level operations on the data. Colour (Phong model) particles are
considered.

Jaroslav Přibyl
Zobrazování rozsáhlých scén s 3D terénem (V004)


The contribution focuses on the resent development of the 3D terrain data visualization research. The main focus is given to the user navigation in the 3D space whose data is stored on a remote server; the aspects such as prediction of trajectories, strategies to accelerated data transfers and caching strategies. Additionally, level of detail aspects are studied.

Michal Hradiš, Roman Juránek
Akcelerace rastrových operací pro feature extraction v FPGA a GPU (V004)

Feature extraction and raster image data processing are techniques for a base of several important methods of computer graphics and computer vision. The contribution will describe the approaches and results of high-performance feature extraction and demonstrate the results on AdaBoost? related classification methods. FPGA/DSP, GPU, and CPU (MMX/SSE) implementations are discussed.

14:10 - 14:30 Coffee break

14:30 - 15:30 Session 3 - News from the partners

(new research topics, new projects, staff)
14:30 - 14:45 Czech Technical University in Prague
14:45 - 15:00 Masaryk University Brno
15:00 - 15:15 University of West Bohemia in Pilsen
15:15 - 15:30 Brno University of Technology

15:30 - 16:30 Visit to KPGI labs

18:00 - ????? Pub session

Friday


9:00 - 10:00 Invited talk

Andrej Ferko, UK Bratislava, Slovakia
Trends and Directions in Virtual Environments

The future of visual information processing and presentation requires new research in media encoding and presentation, semantic web oriented services, indexing and retrieval of digital content, and creating virtual environments for support of creativity and knowledge. In particular, objects represented in multimedia coordinates and new representations of abstract multidimensional data embedded into suitable or online presentation frameworks should contribute to availability, visualization, and interpretation for global community. We present several research directions from our current or planned projects in geometry processing, information visualization, cyber cities, and virtual heritage. In other words, we will present several answers how to define interestingness. According to Ivan Vyskocil, this is one of the notions (foreign words) used daily as if we understood it.

Coffee Break

10:20 - 11:30 Cooperation and coverage of GPG goals

11:30 Closing session and Lunch


4. Brno 2.listopadu 2007 pátek


Časový plán
Čtvrtek
Pub session od 19:00 v restauraci Camel, která se nachází v těsné blízkosti fakulty.
Pátek
Předpokládaný začátek 9:00, konec 18:15
Seminář se bude konat na FIT, Božetěchova 2, Zasedací místnost L116 označeno červenou šipkou. Omlouvám se za komplikace změnou mísntostí vzniklé dokončováním stavby.

CPG Meeting Brno - PROGRAM (69.64 Kb)

FI MU BRNO


Mgr. Vít Kovalčík
doc. Ing. Jiří Sochor, CSc. - Visualization of Tunnels in Protein Molecules, Extensible Approach to the Virtual Worlds Editing


FIT VUT BRNO


Tomáš Mrkvička - "Systém pro vizualizaci metod zpracování obrazu a počítačového vidění" (V003, V002)
Ing. Jiří Venera - "Hardwarová akcelerace algoritmů pro detekci významných bodů" (V004)
Ing. Petr Schwarz - "Kombinace silného a slabého klasifikátoru pro zjišťovaní nekoretního výstupu rozpoznávače." (V004)
Ing. Igor Potúček Ph.D. - "Lokalizace kamery" (V001)
Doc. Dr. Ing. Pavel Zemčík


FEL ČVUT PRAHA


Prof.Ing. Jiří Žára, CSc. - prezentace za Ladislava Kavana "Progress Report - Dual Quaternions in Progress" (Kavan-CPGmeeting07.ppt) (V002)
Mgr. Alena Mrázková
Ing. Martin Čadík - Evaluation of HDR Tone Mapping Methods Using Essential Perceptual Attributes (V003)
Ing. Jiří Bittner, Ph.D. - Ray Distribution Heuristics and more (V002, V003)


ZČU PLZEŇ

Ing. Libor Váša - „Ještě lepší komprese dynamických sítí - Jak ještě lépe komprimovat dynamické sítě, a jak vlastně poznat, že síť je zakomprimovaná dobře, aneb co dělá konsorcium MPEG špatně“.
Doc. Dr. Ing. Ivana Kolingerová
Ing. Ivo Hanák a Ing. Martin Janda - "Dosažené výsledky dílčích kroků od setkání červnen 2007"

Ubytování

· Hotel Merkur
· Hotel Božetěchova
Rezervace provedena v hotelu Merkur. Byly rezervovány pokoje: 4xpokoj (1v2) předpoklad Skala, Kolingerová, Žára, Mrázková, 2x pokoj (2v2) a 1xpokoj (3v3) pro ostatní.
Ubytování je rezervováno na termín 1.-3.listopadu. Prof. Skala má rezervaci o den dříve.

Kontaktní osoba Igor Potúček potucek@fit.vutbr.cz

3. Plzen, 1.-2.6.2007 pátek a sobota

Časový plán
·pátek dopoledne – příjezd
·pátek odpoledne – odborné zasedání
·sobota dopoledne – odborné zasedání
·sobota odpoledne – vyhodnocení výsledků projektu CPG za poslední období a stanovení úkolů pro druhou polovinu roku 2007

Ukončení sobota, cca 15:00. Seminář se bude konat na ZČU, areál Bory.
V pátek bude "společenský večer"
detaily meetingu
========

1. Praha, 12. května 2006

HCI_FI_MU_Brno.pdf


2. Brno, 3. listopadu 2006

Program:


FI MU BRNO

Mgr. Jan Flasar, Ph.D. - Systém pro tvorbu virtuálních světů

Mgr. Vít Kovalčík - Viditelnost v Brně


FIT VUT BRNO

Ing. Vítězslav Beran – Přehled technik pro vyhledávání významných bodů v obraze
z důvodu absence bude prezentováno Ing. J. Venerou

Ing. Jiří Venera – Techniky pro vyhledávání rohových bodů v obraze vhodné pro HW akceleraci + práce Ing. Berana

Ing. Jana Šilhavá – Příprava datových sad a vyhodnocování metod

Ing. Petr Chmelař – Klasifikace pomocí SVM

Ing. Michal Vyskočil – HW implementace hledání vzoru v obraze a vyhodnocování.

Ing. Petr Schwarz – Klasifikace pomocí neuronových sítí.

Ing. Igor Potúček Ph.D. – Geometrické transformace (Omni-directional image processing for human detection and tracking)


FEL ČVUT PRAHA

Ing. Martin Čadík - Využití percepce v počítačové grafice, odhadování kvality obrázků, obrázky s vysokým dynamickým rozsahem

Ing. Jiří Bittner, Ph.D. - Výpočty viditelnosti, vrhání paprsku a související datové struktury

Mgr. Ladislav Kavan - Duální kvaterniony a aplikace


ZČU PLZEŇ

Ing. Ivo Hanák a Ing. Martin Janda - Digitální holografie

Ing. Libor Váša - Redukce velikosti dynamických sítí

Doc. Dr. Ing. Ivana Kolingerová, Prof. Ing. Václav Skala, CSc., Ing. Petr Vaněček, Ing. Slavomír Petrík, Ing. Petr Lobaz – krátká prezentace
[
zpětné odkazy vytiskni
historiepodobnékomentář

Zapsal(a): admin poslední úprava: Čtvrtek 14 of října, 2010 [11:01:07 UTC] uživatelem: bittner


Vyhledávání
, prohledat:
Powered by TikiWiki